கார் சேவை WEF டாவோஸ்

Fahrdienst WEF Davos - புத்தகம் limousines மற்றும் இயக்கி கொண்டு minivans

அடுத்த உலக பொருளாதார மன்றத்திற்கான WEF டாவோஸ் காரை நீங்கள் தேடுகிறீர்களா? நாளில் சிறப்பு ஓட்டுநர் சேவையை நாங்கள் வழங்குவோம். வெறுமனே ஒரு இயக்கி ஒரு வசதியான உல்லாசத்தை பதிவு மற்றும் பல ஆண்டு அனுபவம் இருந்து நன்மை. 24 நபர்கள் வரை மினிவார்கள் நிச்சயமாக கூட bookable, நியாயமான விலை.

மின்னஞ்சல்: kontakt@transferservice-basel.ch