මෝටර් රථ සේවා ඩීඑෆ් ඩාවෝස්

Fahrdienst WEF ඩාවෝස් - රියැදුරු සමඟ පොත් ලිමොසින් සහ මිනි වෑන්

මීලඟ ලෝක ආර්ථික සංසදයට WEF ඩාවෝස් කාර් රථයක් සොයන්නේද? දිනපතා විශේෂ රියදුරු සේවය 24h අපි ඔබට පිරිනමන්නෙමු. රියැදුරු සමඟ සැපපහසු ලිමොසින් රථයක් ලඟාකර ගැනීම හා අපගේ වසර ගණනාවක අත්දැකීම් වලින් ප්රයෝජන ගැනීම. 7 දක්වා කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුතු මිලිග්රෑම්, සාධාරණ මිලකට මිල කළ හැකිය.

විද්යුත් තැපෑල: kontakt@transferservice-basel.ch