ලිෙමොසින් සේවාව ඩීඑෆ් ඩාවෝස්

ලිෙමොසින් සර්විස් ඩීඑෆ් ඩාවෝස් - ප්රීමා සේවාව

ඔබ ලිමොසින් සේවාවක් සොයන්නේ ඩීෆ් ඩාවෝස්? ඩේව්ස්හි ලෝක ආර්ථික සංසදයේ දී ඔබ හා ඔබගේ අමුත්තන්, ව්යාපාරික හවුල්කරුවන්ට ඩේටෝස්හි ව්යාපාරික හවුල්කරුවන්ට සේවය සපයන අතර ඕනෑම අවස්ථාවක 7 හි පුද්ගලයින්ට අපගේ ලිමොසීන් හෝ ක්ෂීරපායීන් සපයනු ලබන්නේ අසමසම මිල ගණන් යටතේ ඉහළම සැනසීමක් සඳහාය. විශ්වාසනීය හා මිත්රශීලී රියදුරන් ඔබ බැසල් හෝ සූරිච් ගුවන් තොටුපොළින් හෝ ඔබ වෙතින් ඩාවෝස් හි ඔබගේ රැඳී සිටියදී ඔබ බැහැර කළ හැකිය. අපව අමතන්න, අපි ඔබට අනිවාර්ය දීමනාවක් ලබා දෙන්නෙමු.

විද්යුත් තැපෑල: kontakt@transferservice-basel.ch