ලාංඡනය

5 ටී.එම්.ජී අනුව අනුව තොරතුරු

සවියෙක් සේවය

ඩයෑන් ක්රිවටික්

Klybeckstrasse 172

4057 බාසල්

දුරකථන: + 41 78 861 35 50

යුරෝපා සංගමය මැදිහත්වීම සිහිපත්

සබැඳි ආරවුල් විසඳීමේ (OS) සඳහා යුරෝපීය කොමිසම ඉදිරිපත් කරයි.http://ec.europa.eu/consumers/odr
ඔබ ලාංඡනය ඉහත අපගේ විද්යුත් තැපැල් ලිපිනය සොයා ගත හැකි වනු ඇත.

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!