ෆාහීඩියෙස්ට් බාසල්

පුද්ගලික කාර් රථ සේවාව බාසල් - පැය 24 පුරා ක්රියාත්මක වේ

පුද්ගලික බසෙල් බසෙල්හි ස්ථාන මාරු සේවා බාසෙල් සිට පැය 11 ක කාලයක් තුළදී, පෞද්ගලික හෝ පවුලේ අය සමඟ නිවාඩු නිකේතනයට, ගුවන් තොටුපලවල සුරිච්, බාසල් හෝ ජිනීවා වෙත පැය 12 ක් ඇතුලත වෙන්කරවා ගත හැකිය. ඔබේ ප්රවාහන අවශ්යතා සියල්ල, බාර්එස්එල්හි ෂටල්ර් සේවාව, උසස් තත්වයන් යටතේ 24 පුද්ගලයින් සඳහා චිකාගෝ ලිමොසීන් හෝ මිනි වෑන් / සුඛෝපභෝගී බස් රථ සඳහා. දැන් අප හා සම්බන්ධ වන්න, ඔබේ පුද්ගලික ලොරි රථ සේවාව වෙන් කර ගන්න.

විද්යුත් තැපෑල: kontakt@transferservice-basel.ch