WEF डेविस

WEF Davos 2018 - 23 बाट मिति। - 26। जनवरी - विश्व आर्थिक फोरम

WEF Davos 2018 मिति 23.- 26। जनवरी र हामी प्रयोगमा फेरि हाम्रो गाडी र खुसीसाथ मित्र साथीहरू संग छौं। हाम्रो सेवा संग हरेक वर्ष डेभोस मा विश्व आर्थिक फोरम मा तपाईं र तपाईंको अतिथिहरु 24h र सस्ता को लागि खडा छ। लिमोसिन सेवा / लिमोसिन सेवा, मिनिभिन सेवा र मिनिबस सेवा। हामी तपाईंको सम्पर्क प्राप्त गर्न तत्पर छौं:

इमेल: kontakt@transferservice-basel.ch