പസാധകസംബന്ധം

§ X TMX TMG അനുസരിച്ചുള്ള വിവരം:

സിവിജറ്റി സേവനം

ദേജൻ സിവിജറ്റി

ക്ലൈബെക്സ്ട്രാസ്സ് 172

4057 ബാസെൽ

ഫോൺ: + 41 78 861 35

യൂറോപ്യൻ തർക്കം പരിഹാരം സംബന്ധിച്ച റഫറൻസ്

യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ ഓൺലൈൻ തർക്കപരിഹാര (ഒഎസ്) ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നൽകുന്നത് നൽകുന്നു:http://ec.europa.eu/consumers/odr
ഞങ്ങളുടെ ഇ-മെയിൽ വിലാസം അച്ചടിച്ചതിന്റെ മുകളിൽ കാണാം.

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!