જૂથ પરિવહન બેસલ એરપોર્ટ

શું તમે 7 જેટલા લોકોને એરપોર્ટ સાથે મુસાફરી કરી રહ્યાં છો? અમે ગ્રૂપને એરપોર્ટ બેસેલથી અથવા તેનાથી પરિવહન કરીએ છીએ.

બેઝલ એરપોર્ટથી અથવા તેનાથી સસ્તું જૂથ પરિવહન

ખાનગી અને પરવડે તેવી સેવા, અમે તમને તમારા ઘરે સમય પર લઈ જઈએ છીએ અને એરપોર્ટ પરના બૅસલ એરપોર્ટના સમૂહ પરિવહન સાથે વાજબી કિંમતે તમને લાવીએ છીએ. હવાઇમથક પાછા ઘરે અથવા અન્ય સ્થળે ઇચ્છતા હોય તેટલું જ? કોઈ સમસ્યા નથી, કોઈપણ ઇચ્છિત ગંતવ્ય

અમારી સાથે સંપર્કમાં રહો અને તમારા જૂથની પરિવહનને બેસલ હવાઇમથક સાથે અગાઉથી અમારી સાથે ગોઠવો.

+ 41 78 861 35 50