યુરોઅરપોર્ટથી / ઓછા લોસ ટેક્સીઓ સાથે બાઝલ એરપોર્ટ ટ્રાન્સફર

યુરોએરપોર્ટ બેસેલથી અને યુ.એસ.આયરપોર્ટ બેસલ એરપોર્ટથી બૅસલ એરપોર્ટના પરિવહન માટે નીચી કિંમતે ખાતરી આપી. તમે એકલા અથવા 7 લોકો સુધી એક જૂથ માટે પુસ્તક જો કોઈ બાબત નથી, જ્યાં તમે ઇચ્છો ત્યાં અમે તમને ત્યાં લઈએ છીએ અને તમને એરપોર્ટ અને બેસલ માટે ઝડપી અને સુરક્ષિત લાવીએ છીએ. બેસલ એરપોર્ટ તેથી ખાતરી આપી છે, અમે તેને તપાસ કરીશું અને અમે હોલમાં તમને મળશે. અમારો સંપર્ક કરો, અગાઉથી ચૂકવણી કરવાની જરૂર નથી, કોઈ નોંધણીની આવશ્યકતા નથી, કોઈ ક્રેડિટ કાર્ડની આવશ્યકતા નથી. બુક કરો અને સેવા બાદ પગાર.

kontakt@transferservice-basel.ch

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!